Støtteordninger barn og ungdom

NDF ønsker å få flere unge medlemmer. Vi kan derfor gi støtte til aktivitet i klubbene som tilrettelegger for rekruttering av barn, unge og personer med funksjonsnedsettelse. 


Generelle vilkår

Støtte gis etter søknad fra arrangørklubb og skal øremerkes aktivitetsskapende tiltak i tråd med målene i NDFs virksomhetsplan. Støtte til å dekke rene driftskostnader til klubben vil ikke bli gitt, men for eksempel drivstoffutgifter til båt kan innvilges. Det gis ikke støtte til utstyr, administrasjon eller mat. Tiltak hvor flere klubber samarbeider vil bli prioritert.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltaket, budsjett, tidspunkt og eventuelt om flere klubber er involvert. Alle søknader må sendes dykking@nif.idrett.no i god tid før aktiviteten skal gjennomføres. Tiltakene skal føre til økt aktivitet og medlemstall, så klubbene må tilby medlemskap det første året. 


Fridykkerkurs i klubb

Kurset kan gjerne være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer (under 19 år) til klubben, så en forutsetning er at deltagerne meldes inn i klubb. Det kan gis støtte til bassengleie, og i områder med stort behov og ingen instruktører kan også utgifter til instruktør dekkes. 


Rekrutteringstiltak barn og ungdom


Forslag til tiltak:   

  • Enkel og praktisk innføring i undervannsrugby, finnesvømming, undervannsjakt eller undervannsfoto
  • Opprette barn og ungdomsmiljøer i klubb
  • Aktiviteter for å rekruttere flere jenter


Aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelseForslag til tiltak:

  • Prøv dykking og fridykking
  • Fridykkerkurs
  • Arrangere samlinger og treff


Ungdomstreff

Øvre aldersgrense for støtteberettigede deltakere er 19 år. Arrangementet bør være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer til klubben. Treffet kan arrangeres som blandet fri- og apparatdykkertreff, eller som separate fri- eller apparatdykkertreff.


Sølve Stubberud
dykking@nif.idrett.no

 

 

PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn
 

Bli medlemsklubb!

Nyhetsbrev

Finn klubben for deg!

Finn kurset for deg!

E-læringskurs

Mista dykkesertifikatet?

 
Sist oppdatert
20.04.18 18:12
18.04.18 10:57
18.04.18 09:51
16.04.18 11:58
09.04.18 14:01
06.04.18 13:27
06.04.18 13:05
06.04.18 10:15
26.03.18 14:21
20.03.18 13:00