Norges Dykkeforbund sertifisert som Rent Særforbund

Antidoping Norge har gjennomgått Norges Dykkeforbund sin handlingsplan for antidopingarbeid, og godkjent at NDF tilfredsstiller kriteriene som ligger til grunn for å være et Rent Særforbund.

Daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge overrekker sertifiseringsplakett til generalsekretær Sølve Stubberud i Norges Dykkeforbund.


Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som det skal ta høyde for idrettens egenart.

Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger. NDF er selv ansvarlig for å gjennomføre planen, og må kunne vurdere og dokumentere måloppnåelsen av fastsatte mål. 


Les mer om konseptet Rent Særforbund
[Tilbake]

 Makeweb CMS