Klubbturer ikke næringsvirksomhet

26.03.15

Det har vært stilt spørsmål om dykketurer med dykkeklubbenes båter kan føre til at aktiviteten faller inn under særskilte regler som blant annet gir økte krav til båtføreren og til sikkerhetsstyringsrutiner. Kommersielle leverandører av dykketurer har hevdet at dersom det tas vederlag for dykkeklubbenes båtturer, skal klubbene oppfylle disse strengere kravene. Foto: Larvik Dykkeklubb.


Norges Dykkeforbund har i den anledning vært i kontakt med Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet har gitt følgende tilsvar til NDF:


"Sjøfartsdirektoratet aksepterer at fartøy under 24 m største lengde som eies eller drives av frivillige sammenslutninger ikke anses for å operere i “næringsvirksomhet”, selv om hele eller deler av driften finansieres ved innbetaling av medlemsavgift. Dette forutsetter at medlemmene har en reell tilknytning til foreningen, at seilasene er forbeholdt sammenslutningens medlemmer og at bruken av fartøyet best kan beskrives som fritidsaktivitet. Disse fartøyene skal da følge reglene som gjelder fritidsfartøy.

Det er imidlertid ikke akseptabelt om reglene som gjelder skip i næringsvirksomhet uthules ved at det dannes «foreninger» der formålet ikke er rekreasjon, fritidsaktivitet eller hobby, men å dekke et transportbehov for medlemmene. Dersom det er tilfellet, eller om virksomheten er økonomisk motivert, om det averteres eller tilbys turer til allmennheten, eller om personer uten tilknytning til sammenslutningen i stedet for å betale billett betaler “medlemskontingent” for å være med på enkeltturer, vil driften være å anse som “næringsvirksomhet”, slik at skipssikkerhetsloven med tilhørende forskrifter får anvendelse.

Dersom aktiviteten blir å anse som næring, er vi over i regelverket for skip som frakter 12 eller færre passasjerer, jf. forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv (forskrift 1400). Kravene til fører av et slikt fartøy fremgår av forskrift 1400 § 18."

 

For nærmere opplysninger anbefales det å ta kontakt med med Sjøfartsdirektoratet.

 

 


PrintSkriv ut    Open PDFÅpne PDF    EmailTips en venn
[Tilbake]
 

Bli medlemsklubb!

Nyhetsbrev

Finn klubben for deg!

Finn kurset for deg!

E-læringskurs

Mista dykkesertifikatet?

 
Sist oppdatert
26.04.18 13:24
20.04.18 18:12
18.04.18 10:57
18.04.18 09:51
16.04.18 11:58
06.04.18 13:27
06.04.18 13:05
06.04.18 10:15
26.03.18 14:21
20.03.18 13:00